terug
Hoe kunnen we u helpen?

Patiënten die een afspraak maken in een ziekenhuis of gespecialiseerde kliniek als ViaSana dienen te beschikken over een geldige verwijsbrief van een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. De verwijzend arts stuurt de verwijsbrief in de meeste gevallen digitaal naar ViaSana. U hoeft dan geen verwijsbrief mee te nemen naar de kliniek. Indien anders het geval is verneemt u dat bij het plannen van de afspraak van de telefoniste. 

Waarom is de verwijsbrief belangrijk?

-Zonder geldige verwijsbrief kan uw eerste afspraak niet doorgaan, uw zorgverzekeraar laat dit niet toe. Wanneer u in het buitenland woonachtig bent kan sprake zijn van een uitzondering op deze regel. Hier leest u daar meer over.
-In de verwijsbrief wordt de reden voor verwijzing en uw medische achtergrond beschreven. ViaSana maakt op basis van deze informatie een afspraak bij de medisch specialist die u het snelste en beste kan helpen. Als uzelf een voorkeur voor een medisch specialist heeft verzoeken we u contact op te nemen met het afsprakenbureau: 0485 476 330.
-Soms geeft uw verwijsbrief aanleiding om voorafgaand aan uw eerste afspraak al een röntgenfoto, MRI- of CT-scan te plannen zodat de resultaten daarvan beschikbaar zijn bij uw eerste polikliniekbezoek. 

Geldigheid verwijsbrief

Een verwijzing is 1 jaar geldig ten opzichte van de uitgiftedatum. Binnen deze termijn moet een afspraak bij ViaSana gemaakt zijn. Wanneer u als patiënt langdurig onder controle moet blijven is tussentijds geen nieuwe verwijzing nodig, ook niet wanneer tussen twee afspraken meer dan een jaar verstrijkt. Pas wanneer u door de arts geheel uit behandeling bent ontslagen is een nieuwe verwijsbrief vereist.  

Nieuwe zorgvraag

Wanneer u al bekend bent bij ViaSana en een nieuwe zorgvraag heeft, dan is een nieuwe verwijzing nodig. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u al bij ViaSana onder behandeling bent voor knieklachten, en nu een arts wilt zien voor schouderklachten. Uw huisarts kan u hiervoor opnieuw verwijzen. Heeft u nog een afspraak staan bij ViaSana? Dan kunt u deze nieuwe zorgvraag ook tijdens dit consult met uw behandelend specialist bespreken.

Interne verwijzing

Wanneer u intern (binnen onze kliniek) wordt doorverwezen naar een andere specialist, hoeft u geen verwijsbrief te verzorgen. Ook niet wanneer het doorverwijzing voor een nieuwe zorgvraag betreft. 

Second opinion

Bij een second opinion geldt andere regelgeving. Klik hier voor meer informatie.

Heeft u bewegings- of pijnklachten? Wij luisteren graag.

Welcome at ViaSana

Our website is regularly visited by people from abroad.
We are currently investigating what kind of visitors these are.
Please answer the question below: