terug
Hoe kunnen we u helpen?

Patiënten die een afspraak maken in een ziekenhuis of gespecialiseerde kliniek als ViaSana moeten een verwijsbrief hebben van een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Een verwijzing wordt alleen gedaan als dit medisch nodig is. De arts stuurt de verwijsbrief bijna altijd direct naar ViaSana. U hoeft dan geen verwijsbrief mee te nemen. Als uzelf wel een verwijsbrief moet meenemen, zegt de telefoniste dit tegen u bij het plannen van de afspraak.

Waarom is de verwijsbrief belangrijk?

  • Zonder geldige verwijsbrief kan uw eerste afspraak niet doorgaan, uw zorgverzekeraar laat dit niet toe. Alleen als u in het buitenland woont, heeft u niet altijd een verwijsbrief nodig. Lees er hier meer over.
  • In de verwijsbrief staat de reden voor verwijzing en uw medische achtergrond. ViaSana maakt een afspraak bij de medisch specialist die u het snelste en beste kan helpen. Als uzelf een voorkeur voor een medisch specialist heeft, bel het afsprakenbureau: 0485 476 330.
  • Soms geeft uw verwijsbrief aanleiding om voor de afspraak al een röntgenfoto, MRI- of CT-scan te maken. Dit kan op dezelfde dag als uw afspraak.

Geldigheid verwijsbrief

Wanneer de verwijsbrief wordt uitgeschreven dient binnen een jaar uw eerste bezoek aan ViaSana uitgevoerd te zijn. U heeft een nieuwe verwijsbrief nodig wanneer de periode tussen uw laatste afspraak en de vervolgafspraak langer dan een jaar is. Ook als dit een controle afspraak is naar aanleiding van een eerdere operatie.

Nieuwe zorgvraag

Wanneer u al bekend bent bij ViaSana en een andere aandoening heeft, dan is een nieuwe verwijsbrief nodig. Bijvoorbeeld als u eerder knieklachten had, en u nu schouderklachten heeft.

Interne verwijzing

Wanneer u intern (binnen onze kliniek) wordt doorverwezen naar een andere specialist, hoeft u niet voor een verwijsbrief te zorgen.

Second opinion

Bij een second opinion geldt andere regelgeving. Klik hier voor meer informatie.

Heeft u bewegings- of pijnklachten? Wij luisteren graag.

Welcome at ViaSana

Our website is regularly visited by people from abroad.
We are currently investigating what kind of visitors these are.
Please answer the question below: