terug
Hoe kunnen we u helpen?

ViaSana lanceert Persoonlijke Prognose Check

woensdag 7 oktober 2020

ViaSana lanceert Persoonlijke Prognose Check

Met de Persoonlijke Prognose Check krijgen bezoekers van www.viasana.nl een beter beeld van het te verwachte herstel, de pijnvermindering en het resultaat na een operatie. Hiervoor vullen bezoekers hun leeftijd, lengte, gewicht en geslacht in. Op innovatieve wijze wordt de uitkomstinformatie gepresenteerd van vergelijkbare patiënten die eerder in ViaSana zijn geopereerd. Zo is bijvoorbeeld te zien wat de resultaatverschillen zijn tussen patiënten met een hogere BMI of bepaalde leeftijd. De Persoonlijke Prognose Check is nu beschikbaar voor de knieprotheseheupprothese en voorste kruisbandreconstructie. De komende maanden worden meer behandelingen toegevoegd.

Zorgevaluatie

De Persoonlijke Prognose Check wordt gevoed door de kwaliteitsonderzoeken (PROMs en PREMs) die alleen al in 2019 en 2020 door duizenden ViaSana patiënten zijn ingevuld. Deze uitkomstinformatie wordt binnen ViaSana ook gebruikt om haar kwaliteit van zorg aan te tonen bij zorgverzekeraars. Maar nog belangrijker: de data wordt gebruikt om middels wetenschappelijk onderzoek de zorg te verbeteren. Zo wordt bijvoorbeeld geëvalueerd of er een verschil is tussen behandeltechnieken of type prothesen. Omdat ViaSana al in 2012 als één van de eerste zorgaanbieders PROMs bij patiënten ging afnemen worden de uitkomsten door de jaren heen gemonitord.

PROMs en PREMs

PROMs en PREMs zijn wetenschappelijk vragenlijsten waarmee zorgverleners en zorgaanbieders kunnen achterhalen hoe het met hun patiënten gaat voor en tijdens het behandeltraject. PROMs (Patient Reported Outcome Measures) meten wat het resultaat van een behandeling voor de desbetreffende patiënt is. Bijvoorbeeld over pijnvermindering, hervatten van activiteiten en functieverbetering. PREMs (Patient Reported Experience Measures) geven inzicht in de ervaring en tevredenheid van de patiënt met de geleverde zorg. Bijvoorbeeld over de gekregen voorlichting, het vertrouwen in de deskundigheid en of zorgverleners luisterden. 

Mike Gabriël
Mike Gabriël

Marketing manager

Welcome at ViaSana

Our website is regularly visited by people from abroad.
We are currently investigating what kind of visitors these are.
Please answer the question below: