terug
Hoe kunnen we u helpen?

Bekijk en zoek veelgestelde vragen, stel uw vraag mocht het antwoord er niet tussen staan.
Wij zijn u graag van dienst!

Afspraak maken

Moet ik zelf mijn medische gegevens opvragen?

Als er bijvoorbeeld foto's gemaakt zijn in een ander ziekenhuis, dan kan het zijn dat ViaSana deze wil hebben voor uw afspraak. Bij sommige ziekenhuizen dient u de gegevens zelf op te vragen en bij sommige kan ViaSana het voor u aanvragen. Belt u met 0485 476 330 als u wilt weten wat in uw situatie van toepassing is.

App

Hoe kan ik het type behandeling veranderen, de datum aanpassen en push-notificaties uitzetten?

ViaSana kan dit niet voor u aanpassen, maar u kunt het eenvoudig zelf doen. Open de app en klik rechtsonder op het tandwiel, u komt in het tabblad "instellingen" waar u een aantal zaken kunt aanpassen.

Wat moet ik doen als ik geen geschikte telefoon of tablet heb?

U krijgt altijd informatie op papier mee over uw behandeling. De informatie die op papier staat komt altijd overeen met de informatie die in de app staat. U mist dus geen informatie als u de app niet kunt gebruiken.

Wat moet ik doen als mijn behandeling niet in de app staat?

Bij uw gesprek met de opnameplanning heeft u een folder meegekregen. De titel van de folder komt overeen met de titel van de behandeling die in de app staat. Als uw behandeling er niet bij staat kunt u alleen de papieren folder gebruiken.

Knieprothese

Wanneer is een knieprothese verstandig?

Artrose van de knie kan leiden tot pijnklachten. Artrose kan het gevolg zijn van knie- of sportletsels in het verleden.  Als mensen, ondanks alle andere artrose-behandelingen, veel pijn houden, kan een knieprothese een goede oplossing zijn. Een graadmeter voor de ernst van pijn die een knie prothese verantwoordt, is pijn 's nachts en een loopafstand korter dan 10 minuten.

Wat kan ik zelf doen om het herstel te bevorderen?

Een goede kniefunctie (strekken en buigen van de knie) vóór de operatie bevordert het herstel na de operatie. Fietsen en strekoefeningen zijn hierbij zinvol. Na de operatie herstelt u sneller als u de strekking van de knie goed oefent en goed oplet hoe u loopt. Een knieprothese operatie vergt een actieve inzet met veel oefenen. De knie geeft zelf aan als u teveel heeft gedaan

Heeft een knieprothese ook beperkingen?

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de juiste verwachtingen belangrijk zijn voor de mate van tevredenheid na een knieprothese operatie. Negentig procent van de mensen heeft na een operatie geen artrosepijn meer. De mate van beweeglijkheid van de knie is, na een knieprothese, afhankelijk van uw eigen spieren. Knielen en hurken kunnen de meeste mensen na een knieprothese moeilijker.

Wat zijn de risico’s van een knieprothese operatie?

Complicaties na een knieprothese operatie komen zelden voor. Complicaties kunnen zijn een infectie, schade aan zenuwen/bloedvaten of trombose. Het is van belang te melden aan uw arts indien u in het verleden trombose heeft gehad of dat dit in uw familie voorkomt. Iedereen krijgt bescherming tegen trombose na de operatie.

Hoe verloopt de revalidatie na de operatie?

De fysiotherapeut leert u hoe u een bed of een stoel moet in en uit komen en welke houding u bij het zitten en liggen moet aannemen. Daarnaast oefent u samen het lopen met krukken. Daarom is het van belang snel met uw eigen fysiotherapeut gaat oefenen. Het is handig om voor de operatie met uw fysiotherapeut afspraken te maken voor de periode na ontslag.

Hoe lang gaat een knieprothese mee?

De overlevingsduur van een prothese is bij verstandig gebruik meestal meer dan 15 jaar en wellicht nog langer met de laatste (3e) generatie prothesen. Je zou kunnen zeggen dat ruim 90% van de patiënten na 10 jaar en ongeveer 85% na 15 jaar nog goed functioneert met de knieprothese. Lichaamsgewicht en activiteitenniveau hebben op de overleving van de prothese een groot effect.

Mag ik met de prothese sporten?

Sportieve activiteiten met een behoorlijke impact op de prothese kunnen beter worden vermeden. Het kan de overlevingsduur van de prothese in negatieve zin beïnvloeden. Het dragen van een sportbrace kan meer zekerheid geven en vermindert het risico op letsel van de kniebanden. Overleg de wens tot sportbeoefening met de behandelende specialist.

Kan ik met een knieprothese knielen of hurken?

Meestal zal knielen en hurken niet gaan. De mate waarin de nieuwe knie na de operatie kan buigen hangt met name af van de mate waarin de knie voor de operatie kon buigen. Hoe goed de nieuwe knie kan buigen en strekken kan wat tegenvallen en de knie blijft vaak toch nog wat gevoelig.

Wanneer mag ik weer fietsen en autorijden?

Als u voor de operatie ook regelmatig fietste, mag u ongeveer zes weken na de operatie weer gaan fietsen. U moet wel weer voldoende controle over uw been hebben en u moet zich zeker goed genoeg voelen om te fietsen. Oefenen op een hometrainer is aan te raden. Als u voldoende controle heeft over uw geopereerde knie kunt u na zes weken weer gaan autorijden.

Mijn ViaSana resultaat

Na het invullen van de vragenlijst wordt er gevraagd om een patiëntnummer en opnamenummer in te vullen. Deze heb ik niet. Wat moet ik doen?

Als u klaar bent met het invullen van uw vragenlijst, komt u automatisch op het start scherm van onze kliniek terecht. Daar wordt naar deze nummers gevraagd. U hoeft dus niks te doen; u bent immers klaar met invullen. Deze nummers heeft u alleen nodig gehad bij uw aanmelding.

Een ander gewricht dan waaraan ik behandeld word/ben geeft ook klachten. Kan ik de vragenlijst dan wel invullen?

Ja, u kunt de vragenlijst invullen. Kies altijd het antwoord dat het beste past bij uw gevoel. Als u de vraag alleen over uw (nog) behandelde gewricht kan beantwoorden, graag. Mocht dit niet lukken, dan neemt u beiden mee in uw antwoordkeuze. Er is geen fout antwoord mogelijk.

Ik heb geen persoonlijke terugkoppeling gehad nadat ik de vragenlijst heb ingevuld. Klopt dit?

Helaas is het niet mogelijk om u persoonlijke terugkoppeling op uw ingevulde vragenlijsten te geven, want wetenschappelijk gezien kunnen we de vragenlijst (nog) niet op individueel niveau gebruiken. Voor medische vragen adviseren wij u telefonisch contact op te nemen met de kliniek via 0485 476 330. 

Ik kan niet door naar de volgende pagina bij het online invullen van de vragenlijst. Wat moet ik doen?

Controleer op de pagina of alle vragen ingevuld zijn. Indien een vraag niet beantwoord is, kunt u niet verder naar de volgende pagina. Mocht het helaas nog niet lukken, mailt u ons gerust op mijnviasanaresultaat@viasana.nl.

Mijn behandeling is al één, twee, vijf of tien jaar gelden en toch ontvang ik een vragenlijst. Klopt dit?

Het kan zeker kloppen dat u op dit moment nog een vragenlijst van ons ontvangen heeft. Wij willen ook graag op de lange termijn weten hoe het met u gaat. Deze informatie gebruiken wij anoniem om de zorg te optimaliseren en nieuwe patiënten voor te lichten. Afhankelijk van uw behandeling ontvangt u op één, twee, vijf of tien jaar uw laatste vragenlijst.

Ik heb dezelfde vragenlijst al een keer ingevuld. Klopt dat?

Het kan zeker kloppen dat u deze vragenlijst al een keer ingevuld heeft. Door vóór en na de behandeling exact dezelfde vragenlijst in te vullen, kunnen wij zien wat uw vooruitgang is. Dit is hele waardevolle informatie voor ons. Deze informatie gebruiken wij anoniem om de zorg te optimaliseren en nieuwe patiënten voor te lichten. Afhankelijk van uw behandeling ontvangt u om de paar maanden een vragenlijst.

Er is geen ruimte voor een opmerking of toelichting in de vragenlijst. Wat moet ik nu doen?

Het klopt inderdaad dat er geen mogelijkheid is een toelichting te geven op de door u gekozen antwoorden. Mocht u een medische vraag hebben, dan helpen wij u graag persoonlijk via 0485 476 330. ViaSana werkt met wetenschappelijke vragenlijsten, zodat we volgens de officiële regels meten wat we willen weten van u als patiënt. Deze informatie gebruiken wij anoniem om de zorg te optimaliseren en nieuwe patiënten voor te lichten. Mocht u feedback hebben op de vragenlijst is deze van harte welkom via mijnviasanaresultaat@viasana.nl. Aan de hand van uw feedback en de wetenschappelijke literatuur houden wij onze vragenlijsten up-to-date.

Praktisch

Doet ViaSana ooglidcorrecties, hand/polschirurgie en andere plastisch chirurgische behandelingen?

Kliniek ViaSana deed deze behandelingen vroeger toen de plastisch chirurgen nog onderdeel waren van de kliniek. Inmiddels hebben de plastisch chirurgen een eigen kliniek op hetzelfde terrein als ViaSana. Bij de Bauland Kliniek kunt u terecht voor deze behandelingen.

Kan ik met een prothese door de detectiepoort van de douane op het vliegveld?

Na een operatie kan het zijn dat er metalen in uw lichaam zitten, denk hierbij aan een prothese of schroeven. Dit geeft bijna altijd een signaal bij de detectiepoort. Vroeger werd er door ViaSana en andere ziekenhuizen een brief of pas meegegeven als bewijs van de operatie. Tegenwoordig blijkt dat de douane hier niks mee doet. Iedereen kan tenslotte zo’n brief of pas maken, ze moeten u dan alsnog controleren/fouilleren. Het is voldoende als u aan de douane uitlegt dat u metalen in uw lichaam heeft door een operatie, soms wil de douane het litteken zien. Een brief of pas wordt door ViaSana niet meer afgegeven.

Wanneer zijn er nieuwe infoavonden?

Infoavonden over bewegings- en pijnklachten worden regelmatig georganiseerd in ViaSana. Deze vindt u terug bij "Contact". Wanneer u daar geen infoavonden ziet, staan er geen infoavonden op het programma. Meld u onderaan deze pagina aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te worden gebracht van nieuwe infoavonden.

Kan de arts een geneeskundige verklaring afgeven?

De artsenfederatie KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte? Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts (dus niet de ‘eigen’ dokter). Zo’n arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie. Als dat nodig is, kan die arts, met uw toestemming, ook nog extra informatie opvragen bij uw behandelend arts(en).

De twee belangrijkste redenen voor dit standpunt zijn:

• De KNMG vindt het belangrijk dat de behandelend arts zich kan concentreren op uw behandeling en een goede vertrouwensrelatie met u kan opbouwen. Uw arts moet dan niet in allerlei belangenconflicten raken. Om dit te voorkomen moet er een scherpe grens zijn tussen de behandeling en het beoordelen of u voor bepaalde voorzieningen in aanmerking kunt komen. Op deze manier staat niets u in de weg om uw arts alle informatie te geven die noodzakelijk is voor uw behandeling.

• Daarnaast is uw behandelend arts vaak niet op de hoogte van de criteria die worden gehanteerd voor het al dan niet toewijzen van bepaalde voorzieningen. Daardoor is het vaak niet mogelijk om een goed oordeel te geven. Het is ook in uw belang dat de arts die de geneeskundige verklaring afgeeft goed weet welke punten wel en niet van belang zijn bij de beoordeling.

Wat kunt u nu nog doen?

• U kunt navragen bij de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt of u niet kunt volstaan met een verklaring van uzelf over uw gezondheidstoestand, eventueel in de vorm van een in te vullen vragenlijst.

• U kunt uw arts vragen om een afschrift van uw medisch dossier waarin bepaalde belangrijke feiten over uw gezondheidstoestand staan vermeld (bijvoorbeeld de uitslag van een looptest, de uitslag van een meting van uw gezichtsvermogen, etc.) en die toesturen aan de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt.

• U kunt zich voor de noodzakelijke beoordeling wenden tot een arts waarbij u niet onder behandeling staat. Deze kan met uw toestemming ook feitelijke informatie over uw gezondheidstoestand bij de behandelend arts opvragen en deze informatie bij zijn/haar beoordeling betrekken.

Verzekering

Er zijn geen resultaten gevonden op uw zoekwoord.

Bekijk alle veelgestelde vragen

Staat uw vraag of antwoord er niet bij? Neem vrijblijvend contact met ons op