terug
Hoe kunnen we u helpen?

In Nederland hebben meer dan een miljoen mensen last van artrose. Ongeveer 20.000 Nederlanders krijgen jaarlijks een nieuwe heup. Orthopedisch specialist Jesse Berger plaatst zelf meer dan 100 heupprothesen per jaar. Hij merkt dat veel patiënten dezelfde vragen hebben. In dit artikel beantwoordt hij de tien meest gestelde vragen. Wat is heupartrose?

Heupartrose ontstaat door slijtage van het kraakbeen. Het kraakbeen zit tussen de kop en de kom die beide gewrichten bij elkaar houdt en er voor zorgt dat deze soepel kunnen bewegen. Wanneer dit kraakbeen begint te slijten geeft dit pijn, omdat het mooie gladde oppervlakte wegvalt.

Hoe dit ontstaat heeft verschillende redenen. Soms is het een gebeurtenis zoals een trauma uit het verleden, denk aan een harde val. Er kan iets niet kloppen in de aanleg van de heup (vormverandering). Dit kan aangeboren of erfelijk zijn, maar kan ook ontstaan in de loop der jaren. Overgewicht laat het kraakbeen sneller slijten. Daarnaast kunnen gewrichtsontstekingen, zoals reumatische aandoeningen dit stimuleren.

Symptomen die kenmerkend zijn voor heupartrose zijn: pijn, stijfheid, startklachten, doorzakken, nachtelijke pijn en beperkingen in het dagelijks leven en sport.

Waarom wordt er gekozen voor een heupprothese?

Een heupprothese plaatsen doe ik natuurlijk niet zomaar. Dit is een ingrijpende operatie met een langdurig herstel. Altijd zal ik in eerste instantie proberen het probleem zonder operatie te verhelpen. Wanneer op de röntgenfoto een eindstadium van slijtage zichtbaar is (dat wil zeggen bot op bot) en de pijn zo erg is dat de patiënt het dagelijks leven fors beperkt door is, dan kan de patiënt mogelijk in aanmerking komen voor de heupprothese. Uiteraard zal dit per patiënt verschillen, uiteindelijk beslis ik samen met de patiënt of een operatie zinvol en noodzakelijk is.

Welke niet operatieve behandelmethoden zijn er?

Vaak is er sprake van artrose, maar is deze nog niet ernstig genoeg voor een heupprothese. Ook kunnen de klachten nog te beperkt zijn. Mijn eerste advies is aanpassing van levensstijl, stop sporten als hardlopen en contactsporten. Een fysiotherapeutische behandeling kan hierbij zinvol zijn. Probeer piekbelasting te vermijden. Gewichtsreductie zal uiteraard ook de belasting op de heup verminderen. Bij een eventuele operatie is de kans op complicaties bij overgewicht ook groter, om deze reden mogen in onze kliniek dan ook geen operaties worden uitgevoerd bij patiënten met een BMI boven de 35.

Pijnstillers kunnen de klachten ook verminderen. Zo adviseer ik mijn patiënten om te beginnen met paracetamol en voeg ik soms, bij onvoldoende verlichting, ook een ontstekingsremmer (NSAID) toe. Pijnstillers kunt u ook in overleg met uw huisarts starten.

Dus blijven bewegen in combinatie met pijnmedicatie (wanneer nodig) is een zinvolle niet operatieve behandeling.

Kan ik te jong zijn voor een prothese?

De gemiddelde leeftijd van de patiënten die een heupprothese krijgen is rond de 70 jaar. Er is geen minimum leeftijd voor een prothese. Indien u als patiënt aan de eerder genoemde criteria voldoet kunt u in aanmerking komen voor een operatie.

Bij jonge patiënten doe ik er wel alles aan om het moment van implanteren van een prothese zo lang mogelijk uit te stellen. Een jonger iemand is vaak veel actiever. De kans is dan groter dat de prothese ooit vervangen moet worden (een zogenaamde revisie operatie). Dit is een ingrijpende operatie waarvan de resultaten en tevredenheid over het algemeen lager zijn dan bij de primaire ingreep.

Hoe ziet de operatie van een heupprothese eruit?

Het plaatsen van een totale heupprothese is een grote operatie. De operatie neemt ongeveer 60 tot 90 minuten in beslag. Bij een heupprothese zorg ik voor aansluiting van de heupkom met het bovenbeen.

Er wordt een snede gemaakt van ongeveer 10-15 cm aan de buitenzijde van de heup. Vervolgens snijd ik het gewrichtskapsel aan de achterkant in, zodat het gewricht zichtbaar wordt. De slechte heupkop wordt uit de kom ontwricht en zorgvuldig verwijderd. Met speciale instrumenten bewerk ik de heupkom en het kanaal in het bovenbeen. Door deze gewrichten te bewerken zorg ik ervoor dat de prothese componenten perfect in de heup passen en op elkaar aansluiten. Door een proefprothese te plaatsen wordt de stabiliteit getest. Als we tevreden zijn met het resultaat worden de definitieve prothese componenten geplaatst. Vervolgens zorg ik ervoor dat de heupprothese goed vast komt te zitten. Dit kan ik op twee manieren doen:

1. Ongecementeerd. Deze hebben een dun laagje coating waar het eigen bot aan vast groeit (ingroeiprothese). Dit doe ik vooral bij jongere patiënten, omdat bij hen het bot kwalitatief beter is.

2. Gecementeerd. Met botcement zorg ik ervoor dat de prothese goed vast komt te zitten in het bot. Dit doe ik met name bij patiënten boven de 70 tot 75 jaar, waarbij het bot minder sterk is.

Hoe lang gaat de heupprothese mee?

De overlevingsduur van een prothese is bij verstandig gebruik meestal meer dan 15 jaar en wellicht nog langer met de huidige generatie prothesen. Gemiddeld heeft 95% van de patiënten na 10 jaar en ongeveer 90% na 15 jaar nog een functionerende heupprothese. Lichaamsgewichten en activiteitenniveau hebben zoals u zult begrijpen een groot effect op de overleving van de prothese.

Daarnaast speelt leeftijd ook zijn rol. Hoe ouder de patiënt is des te groter de kans is dat de prothese langer mee gaat. Jongere patiënten dienen extra zuinig te zijn op hun prothese. Zij hebben een actiever leven, waardoor de prothese sneller slijt.

Piekbelastingen zoals hardlopen, springen en contactsporten dient u te vermijden. Ook zwaar lichamelijk werk zoals in de bouw wordt afgeraden. Helaas kunnen ook andere factoren de overlevingsduur van de prothese negatief beïnvloeden zoals instabiliteit, een niet goede plaatsing van de componenten of een laaggradige infectie van de prothese. Deze genoemde problemen zullen vaak ook zorgen voor restklachten en een verminderde tevredenheid van de heup.

Wat zijn de risico’s en complicaties van een heupprothese?

Bij elke operatie kunnen complicaties ontstaan. We nemen uiteraard alle mogelijke maatregelen om dit risico tot een minimum te beperken. Hiervoor hebben we een operationeel systeem van risicomanagement dat continu wordt verbeterd. Uiteraard dient u te weten wat de gevolgen en de risico’s zijn, voordat u besluit om deze operatie te ondergaan. Lees meer over de complicaties op https://www.viasana.nl/behandelingen/heup/heupprothese/

Wanneer ben ik hersteld?

De eerste 4 tot 6 weken zijn het meest intensief en gebruikt u krukken. Na deze periode mogen de krukken vaak al aan de kant worden gezet. Na 5 weken kunt u beginnen met lichte werkzaamheden en na 7 weken met gemiddeld zwaar werk. Na 2 maanden kunt u vaak de meeste dagelijkse dingen weer uitvoeren.

Het totale revalidatieproces kan meer dan 12 maanden in beslag nemen. Bij ViaSana zijn we gelukkig in staat om de beperkingen en pijn van de patiënten te minimaliseren, zodat ze hun dagelijkse activiteiten weer kunnen uitvoeren. Uit ons eigen onderzoek blijkt dat veel patiënten na 12 maanden veel minder pijn hebben dan voor de operatie en het dagelijks functioneren sterk is verbeterd. Meer weten over de resultaten: https://www.viasana.nl/waarom-viasana/wetenschappelijk-onderzoek/resultaten-heupprothese/

Klik hier om te zien wanneer patiënten met een heupprothese bepaalde activiteiten weer kunnen hervatten. 

Welke benadering wordt er gebruikt?

Over de verschillende benaderingen die er zijn is de laatste tijd meer te doen. Globaal gezien zijn er drie mogelijke benaderingen. Dit zijn de voorzijde, via de buitenzijde en de achterzijde. De voorste- en achterste benadering zijn de meest gebruikte in Nederland, die ik zelf beide beheers. Er wordt gespeculeerd over welke benaderingen de meeste voordelen heeft, alleen zijn hier tot op heden nog geen duidelijke verschillen in bewezen. Welke benadering wordt gebruikt hangt dus af aan de voorkeur van de chirurg. Wilt u meer weten over fabels en benaderingen klik dan hier: https://www.viasana.nl/nieuws/zes-fabels-over-de-voorste-benadering-bij-een-heupprothese/

Kan de prothese vervangen worden?

Wanneer een heupprothese niet goed functioneert of pijnlijk is door een duidelijke oorzaak (bijvoorbeeld, loslating, instabiliteit, een niet goede plaatsing van de componenten of een infectie van de heupprothese) dan kan de heupprothese worden vervangen. Dit wordt een revisie operatie genoemd. Hierbij wordt de oude prothese verwijderd en een nieuwe prothese geplaatst. Deze operatie is wel wat moeilijker, omdat er door de eerste operatie minder bot beschikbaar is waar de prothese op kan aansluiten.

Er zijn geen resultaten gevonden op uw zoekwoord.

Bekijk alle veelgestelde vragen

Staat uw vraag of antwoord er niet bij? Neem vrijblijvend contact met ons op

Corona maatregelen
laatste nieuws