terug
Hoe kunnen we u helpen?


Doet ViaSana ooglidcorrecties, hand/polschirurgie en andere plastisch chirurgische behandelingen?

Kliniek ViaSana deed deze behandelingen vroeger toen de plastisch chirurgen nog onderdeel waren van de kliniek. Inmiddels hebben de plastisch chirurgen een eigen kliniek op hetzelfde terrein als ViaSana. Bij de Bauland Kliniek kunt u terecht voor deze behandelingen.

Kan ik met een prothese door de detectiepoort van de douane op het vliegveld?

Na een operatie kan het zijn dat er metalen in uw lichaam zitten, denk hierbij aan een prothese of schroeven. Dit geeft bijna altijd een signaal bij de detectiepoort. Vroeger werd er door ViaSana en andere ziekenhuizen een brief of pas meegegeven als bewijs van de operatie. Tegenwoordig blijkt dat de douane hier niks mee doet. Iedereen kan tenslotte zo’n brief of pas maken, ze moeten u dan alsnog controleren/fouilleren. Het is voldoende als u aan de douane uitlegt dat u metalen in uw lichaam heeft door een operatie, soms wil de douane het litteken zien. Een brief of pas wordt door ViaSana niet meer afgegeven.

Wanneer zijn er nieuwe infoavonden?

Infoavonden over bewegings- en pijnklachten worden regelmatig georganiseerd in ViaSana. Deze vindt u terug bij "Contact". Wanneer u daar geen infoavonden ziet, staan er geen infoavonden op het programma. Meld u onderaan deze pagina aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te worden gebracht van nieuwe infoavonden.

Kan de arts een geneeskundige verklaring afgeven?

De artsenfederatie KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte? Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts (dus niet de ‘eigen’ dokter). Zo’n arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie. Als dat nodig is, kan die arts, met uw toestemming, ook nog extra informatie opvragen bij uw behandelend arts(en).

De twee belangrijkste redenen voor dit standpunt zijn:

• De KNMG vindt het belangrijk dat de behandelend arts zich kan concentreren op uw behandeling en een goede vertrouwensrelatie met u kan opbouwen. Uw arts moet dan niet in allerlei belangenconflicten raken. Om dit te voorkomen moet er een scherpe grens zijn tussen de behandeling en het beoordelen of u voor bepaalde voorzieningen in aanmerking kunt komen. Op deze manier staat niets u in de weg om uw arts alle informatie te geven die noodzakelijk is voor uw behandeling.

• Daarnaast is uw behandelend arts vaak niet op de hoogte van de criteria die worden gehanteerd voor het al dan niet toewijzen van bepaalde voorzieningen. Daardoor is het vaak niet mogelijk om een goed oordeel te geven. Het is ook in uw belang dat de arts die de geneeskundige verklaring afgeeft goed weet welke punten wel en niet van belang zijn bij de beoordeling.

Wat kunt u nu nog doen?

• U kunt navragen bij de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt of u niet kunt volstaan met een verklaring van uzelf over uw gezondheidstoestand, eventueel in de vorm van een in te vullen vragenlijst.

• U kunt uw arts vragen om een afschrift van uw medisch dossier waarin bepaalde belangrijke feiten over uw gezondheidstoestand staan vermeld (bijvoorbeeld de uitslag van een looptest, de uitslag van een meting van uw gezichtsvermogen, etc.) en die toesturen aan de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt.

• U kunt zich voor de noodzakelijke beoordeling wenden tot een arts waarbij u niet onder behandeling staat. Deze kan met uw toestemming ook feitelijke informatie over uw gezondheidstoestand bij de behandelend arts opvragen en deze informatie bij zijn/haar beoordeling betrekken.

Is ViaSana 's-nachts en in het weekend geopend?

Afhankelijk van het type operatie kan het zijn dat patiënten moeten overnachten op de verpleegafdeling van ViaSana. Om de veiligheid van patiënten in de nacht en het weekend te garanderen zijn er altijd verpleegkundigen aanwezig. Zij worden hierbij ondersteund door Hospital Care.

Er zijn geen resultaten gevonden op uw zoekwoord.

Bekijk alle veelgestelde vragen

Staat uw vraag of antwoord er niet bij? Neem vrijblijvend contact met ons op

Corona maatregelen
laatste nieuws