terug
Hoe kunnen we u helpen?

Eerst mondeling

Bent u ergens niet tevreden over, bespreek uw ontevredenheid dan in eerste instantie met de betrokkene(n). Zij zullen zeker met u willen overleggen en naar een oplossing van het probleem zoeken. Lukt dat niet of vindt u het moeilijk om dit gesprek aan te gaan, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen. Onze klachtenfunctionaris kan u eventueel helpen bij het formuleren van uw klacht.

Klachtenfunctionaris

ViaSana heeft een onafhankelijke klachten-functionaris. Naast de hulp die hij kan bieden bij het formuleren van uw klacht, informeert hij u over de te volgen procedure en over de voortgang van de procedure. Met uw instemming kan hij uw dossier inzien en betrokken medewerkers van ViaSana horen. De klachtenfunctionaris bemiddelt tussen klager en aangeklaagde met als doel uw ontevredenheid weg te nemen. Hij rapporteert klachten aan de Raad van Bestuur van ViaSana en doet aanbevelingen om soortgelijke klachten in de toekomst te voorkomen. Als uw klacht na bemiddeling door de klachten-functionaris nog niet is opgelost, dan kunt u terecht bij de geschillencommissie.

De klachtenfunctionaris behandelt geen aanvragen voor schadevergoeding. Deze kunt u rechtstreeks aan de directeur van ViaSana richten.

Geschillencommissie

Indien u er met de kliniek en de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een beroep doen op de geschillencommissie. De geschillencommissie kan een beslissing vellen over een zaak en personen-schade die betrekking hebben op de totstandkoming of de uitvoering van een gesloten overeenkomst.

De geschillencommissie voldoet aan de erkenningseisen van de overheid. Dit betekent dat u kunt rekenen op een goede procedure en een onpartijdige beslissing.

Meer informatie over de geschillencommissie vindt u hier: https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/branches/branches-overzicht/zkn-zelfstandige-klinieken-nederland/

Klachtenfunctionaris Kliniek ViaSana

De heer Hans Ewalts

Hoogveldseweg 1, 5451 AA Mill

E-mail: klachtenfunctionaris@viasana.nl

In het kader van privacy maakt de klachtenfunctionaris gebruik van beveiligd mailen. Mails worden versleuteld met uw telefoonnummer dat bekend is bij ViaSana. 

Heeft u bewegings- of pijnklachten? Wij luisteren graag.

Welcome at ViaSana

Our website is regularly visited by people from abroad.
We are currently investigating what kind of visitors these are.
Please answer the question below: