terug
Hoe kunnen we u helpen?

Talonaviculaire arthrodese

De diagnose is artrose van het gewricht van één van de voetwortelbeentjes met het sprongbeen. Hierdoor krijgt de patiënt pijn en is lopen moeilijk. Door het vastzetten van het voetwortelbeentje worden de klachten verminderd.

De behandeling

Via een snede wordt de voet bovenop geopend. Het kraakbeen wordt verwijderd van de beide gewrichtsoppervlakten en daarop wordt een schroef of kram geplaatst. Door deze ingreep ontstaat er stevigheid in het gewricht. Na de operatie verblijft u één nacht in ViaSana.

Hoogleggen van de voet

Het is belangrijk de voet goed hoog te leggen na de operatie. De operatie geeft zwelling, dit kan pijnlijk zijn. Door het hoogleggen komt er minder zwelling en druk in het geopereerde gebied, waardoor ook de pijn wordt verminderd.

Pijnmedicatie

Als u naar huis gaat en u heeft een lange reistijd, meld dit dan aan de verpleegkundige. Zij geeft u een paracetamol voor de reis naar huis. Verder krijgt u pijnmedicatie mee voor de eerste dagen.

Wondverzorging

Na de operatie krijgt u voor de eerste 14 dagen een U-gipsspalk ter immobilisatie van de enkel. U moet in deze periode het been hoog leggen. De gipsspalk wordt na 14 dagen vervangen door een vast gips, dit blijft vier weken zitten. U loopt dan met twee krukken. Hierna komt u op controle bij de arts en hij beslist aan de hand van een foto of u nogmaals voor vier weken een loopgips krijgt of een Walker. De wondverzorging vindt plaats bij iedere gipswissel. U mag douchen met een gipshoes om uw gips, deze kunt u krijgen bij een thuiszorgwinkel. U mag pas in bad als u definitief geen gips of Walker meer draagt. Wordt het gips toch nat, dan dient u contact op te nemen met Kliniek ViaSana voor het vernieuwen van het gips.

Hechtingen

Het wondje is gehecht met oplosbare hechtingen, alleen de knoopjes van deze hechtdraden worden bij de eerste controle verwijderd. Verder hoeft de hechtdraad niet verwijderd te worden.

Bewegingsadvies

De eerste 6 weken moet u aantippend belast lopen met 2 krukken. Om pijn en zwelling te voorkomen moet u de eerste veertien dagen rust nemen en het been hoogleggen.

Fietsen en autorijden

U gaat weer leren fietsen en autorijden na de gips/walkerperiode.

Sporten en werken

De sport- en werkactiviteiten worden met u besproken tijdens de controle bij de arts.

Bloedverdunners

Een trombosebeen en een longembolie kunnen optreden als een bloedstolsel een ader van het geopereerde been afsluit. U krijgt ter voorkoming van deze complicatie een recept voor bloedverdunners (spuitjes) mee. Deze moet u gedurende de gips/walkerperiode gebruiken. Het toedienen van de spuitjes wordt u geleerd door de verpleegkundige.

Schroeven en/of kammen verwijderen

De schroeven en of krammen hoeven in principe niet verwijderd te worden. Wanneer u er toch last van krijgt kunnen deze operatief verwijderd worden. Bij voorkeur zit er tussen het verwijderen van de schroeven en of krammen en de operatie minimaal een half jaar.

Controles

2 weken (röntgenfoto en hechtingen verwijderen)

arts

6 weken (röntgenfoto)

arts

Resultaat

Het resultaat van de operatie is over het algemeen goed. Uw geopereerde enkel blijft stijf, hieraan zult u moeten wennen. Denk aan lopen, rennen, aankleden, fietsen en autorijden.

Algemene informatie

Op de pagina 'uitgebreide voorlichting' vindt u meer informatie die voor iedere behandeling van toepassing is.

Ervaringen van patiënten met voet- en enkelklachten

Anita  van de Ven

Anita van de Ven
Hallux valgus

Clemens  van Alst

Clemens van Alst
Hallux valgus

Johan  Scheepens

Johan Scheepens
Hallux valgus

Christine  van de Bilt

Christine van de Bilt
Hallux valgus

Aimee  Kuijpers

Aimee Kuijpers
Hallux valgus

Herkenbare klachten? Laat ons u vrijblijvend adviseren op basis van uw persoonlijke situatie

Welcome at ViaSana

Our website is regularly visited by people from abroad.
We are currently investigating what kind of visitors these are.
Please answer the question below: