terug
Hoe kunnen we u helpen?

De Raad van Toezicht bestaat uit drie onafhankelijke personen die affiniteit hebben met de zorg en die geen directe belangen hebben bij ViaSana, zodat de raad onpartijdig toezicht kan houden op het bestuur. De samenstelling van de Raad van Toezicht staat hieronder weergegeven.

De Raad van Toezicht vergadert onderling en ook in aanwezigheid van de Raad van Bestuur over strategie en risico's verbonden aan de activiteiten van Stichting ViaSana. De basisdocumenten voor overleg vormen notulen van de Raad van Bestuur, beoordeling door het management, meerjarenbeleidsplan, de uitkomst van interne en externe kwaliteitsaudits en interne (financiële) beheersing- en controlesystemen. De Raad van Toezicht heeft, naar behoefte, overleg met de accountant van de Stichting ViaSana.


Leden Raad van Toezicht
Naam Hoofd- en nevenfuncties
W. Vervoort
 • Lid RVT ViaSana
 • Lid RVT DiaSana
 • Voorzitter RVT Sociom (welzijnsorganisatie Cuijk)
 • Burgercommissielid commissie ruimte
 • Burgercommissielid commissie samenleving
NaamHoofd- en nevenfuncties
J. Claassen
 • Lid RvT ViaSana, Mill
 • Lid RvT DiaSana
 • Adviseur/Coach CMC Beheer
 • Implementatiemanager Modernisering LTO Nederland
 • Ambassadeur Verborgen Raamvallei
 • Voorzitter van RvT ROC de Leijgraaf
  • Voorzitter Financieringstafel AgriFood Capital
NaamHoofd- en nevenfuncties
B. Duffhues
 • Huisarts
 • Lid RvT ViaSana
 • Lid RvT DiaSana
 • Voorzitter Medezeggenschapsraad Basisschool De Bakelgeert te Boxmeer

Wilt u contact opnemen met de Raad van Toezicht dan kunt u een email sturen naar secretariaat.rvt@viasana.nl.

Corona maatregelen
laatste nieuws