terug
Hoe kunnen we u helpen?
  • Meld je voor de start van de route bij Fletcher Wellness-Hotel Brabant-Mill in zaal Europa. Dit hotel ligt op hetzelfde terrein als Kliniek ViaSana aan de Hoogveldseweg 1 in Mill.
  • Voor de kinderen: Neem een knuffel mee.
  • In Zaal Europa is koffie en wat lekkers, gelieve tijdens de route in ViaSana geen gebruik te maken van de koffieapparaten.
  • Volg de pijlen in de kliniek en onderstaande route.
  • Noteer bij elke afdeling de letter voor de prijsvraag. Stop jouw antwoord op de prijsvraag in de geel blauwe bus die in Zaal Europa staat. Na afloop van de familiedag is digitaal inleveren niet mogelijk.
  • In onderstaand digitaal routeboek zijn twee letters voor de prijsvraag te vinden.

Welkom op de familiedag!


1. Goederenontvangst

Route: Nadat je bent aangemeld in Zaal Europa loop je naar de personeelsingang/goederenontvangst.

De medewerkers van de logistieke- en facilitaire diensten regelen erg veel “achter de schermen”. Denk aan de inkoop van materialen, apparatuur en diensten. Maar ook de magazijnfunctie en het interne bevoorradingsproces op de afdelingen. De facilitaire medewerkers zorgen ervoor dat er voldoende linnen is om de bedden op te maken en voldoende kleding voor de medewerkers. Natuurlijk wordt al het afval netjes (gescheiden) opgehaald en afgevoerd. Papier, gevaarlijke stoffen, naalden en specifiek ziekenhuisafval. We hebben een bodedienst, die elke dag met bloed- en weefselmonsters naar de laboratoria van Pantein en het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis rijdt. Erg trots zijn we op de jongste uitbreiding van ons team: per vandaag (1 oktober!) zijn alle collega’s van de schoonmaak in dienst van ViaSana. Zij zorgen voor de dagelijkse schoonmaak van o.a. de kantoren, verpleegafdeling, OK’s en poli ruimten.

2. Verweijen ICT

Route: Volg de pijlen naar de presentatiezaal onder de pijnpoli. Je wordt ontvangen door Verweijen ICT.

ICT is overal, zeker ook binnen ViaSana. In iedere ruimte is wel iets van ICT aanwezig. ICT is inmiddels zo vanzelfsprekend als water uit de kraan. Maar daar is ‘achter de schermen’ heel veel voor nodig. Zowel op het gebied van de infrastructuur (servers, computers, telefoons, etc.) als ook op het gebied van connectiviteit en software. Verweijen ICT uit Mill zorgt 24/7 voor alle ICT systemen van Kliniek ViaSana. Er wordt binnen de kliniek natuurlijk met vertrouwelijke gegevens gewerkt. Dit doen wij o.a. in het elektronisch patiënten dossier ‘HIX’ van ChipSoft. Het is belangrijk dat deze patiëntgegevens altijd veilig, betrouwbaar en beschikbaar zijn. Omdat bijna alles met elkaar verbonden is (vaak via internet) is cybersecurity de laatste jaren een steeds belangrijker onderwerp geworden. Er gaat veel aandacht naar uit om de systemen en gegevens iedere seconde van de dag veilig en beschikbaar te houden. Wist je dat alle belangrijke data op maar liefst 7 verschillende veilige plaatsen (binnen en buiten ons pand) wordt bewaard?

3. Polikliniek voor pijnbehandelingen

Route: Verlaat de presentatiezaal en neem de trap naar boven. Je wordt ontvangen door onze anesthesioloog en doktersassistent van de pijnpoli.

Op de pijnpoli ViaSana onderzoeken anesthesiologen gespecialiseerd in pijnbestrijding wat de oorzaak van de pijnklachten zijn en behandelen dit indien mogelijk. Zo kan bijvoorbeeld bij een rug- of nekhernia een zenuw bekneld zijn, waardoor er uitstralende pijn ontstaat. Door deze zenuw te behandelen op de pijnpoli, kan de pijn aanzienlijk verminderd worden of zelfs verdwijnen.

4. Anderhalvelijnszorg

Route: Nadat je op de pijnpoli hebt gekeken kom je bij de stand anderhalvelijnszorg. Je wordt ontvang door de Physician Assistant.

In 2020 startte ViaSana een gezamenlijk spreekuur in vijftien regionale fysiotherapiepraktijken. Hiermee wordt de samenwerking tussen de eerstelijnszorg en medisch specialisten van ViaSana versterkt. Dit initiatief draagt bij aan de juiste zorg op de juiste plek: patiënten krijgen sneller een goed behandelplan en onnodige verwijzingen naar de tweede lijn worden voorkomen. 

5. Proreva

Route: Volg de pijlen naar de spreekkamer van Proreva. Je wordt ontvangen door de orthopedisch instrumentenmaker.

Sinds februari 2021 heeft ProReva dagelijks een spreekuur bij ViaSana. ProReva is een orthopedische instrumentmakerij met meer dan 45 jaar ervaring in orthopedisch maatwerk. Een orthopedisch instrumentmaker weet precies welke brace of welk hulpmiddel het beste helpt om verder te komen in je revalidatieproces of om het herstel na je operatie te bevorderen. 

De orthopedisch technoloog van ProReva vertelt: “Door onze achtergrond en ervaring kijken we verder dan alleen het aanmeten van een goede brace. We zijn eraan gewend om mee te denken en naar het hele plaatje te kijken. We overleggen regelmatig met artsen en andere zorgverleners, zodat we we de beste orthopedische oplossing aan iedere klant kunnen leveren, afgestemd op persoonlijke wensen en doelen. We zijn goed in het adviseren of bedenken wat het juiste hulpmiddel in een bepaalde situatie is. En als het er niet is, dan maken we het!”

Dankzij de fysieke aanwezigheid van ProReva bij ViaSana zijn er korte lijnen om snel en makkelijk met elkaar te overleggen. ProReva zorgt voor de juiste oplossing!

6. Poli Tongelaar

Route: Volg de pijlen naar de doktersassistenten van ViaSana.

Vanuit de wachtkamer worden patiënten opgehaald voor het spreekuur. Per spreekuur ziet de arts samen met de doktersassistente ongeveer 40 patiënten. Hiervan is de helft nieuw en de andere helft van de patiënten komt voor een herhaalafspraak. Per week worden er gemiddeld 21 spreekuren gepland. Kliniek ViaSana beschikt over twaalf spreekkamers waarvan er zich bij deze polikliniek acht bevinden. 

Ook hebben de doktersassistenten een omloopfunctie. Indien een patiënt op de wachtlijst is geplaatst, wordt deze doorgestuurd naar de anesthesist. Indien nodig zal de omloop eerst onderzoek uitvoeren alvorens de patiënt naar de anesthesioloog gaat. Zo kan de anesthesioloog direct de resultaten beoordelen van bijvoorbeeld de bloeddruk of een ECG.

Voor deze patiënten zal ook het bloedbeeld bepaald gaan worden. Hiervoor wordt dan wat bloed afgenomen.

Ander onderdeel van de omlooptaak is het beantwoorden van medische vragen. Hiervoor vindt dan zo nodig ruggenspraak plaats met een medisch specialist of anesthesist

7. Technische dienst

Route: Volg de pijlen naar wachtkamer Tongelaar, hier vind je de mannen van de technische dienst.

Onze technische collega’s zijn verantwoordelijk voor het ongestoord en veilig werken van alle gebouw-gebonden installaties en de medische apparatuur. Denk aan onze apparatuur op de CSA, OK, maar ook alles wat boven het plafond en achter de muren ligt: luchtbehandeling, leidingwerk, alle electra, de medische gassen, de brandveiligheid, te veel om op te noemen. Alles wordt op orde gehouden in samenwerking met onze toeleveranciers, van stilzitten is geen sprake! Onze grote uitdaging voor de toekomst? Het reduceren van het verbruik van gas en elektra. Wat kan slimmer, wat kan efficiënter, wat kan minder?


8. Verkoever

Route: Volg de pijlen, via de kleedkamers, naar de verkoever. Je wordt ontvangen door verkoeververpleegkundigen.

Op de verkoeverkamer is plaats voor 8 patiëntenbedden dit is het begin- en eindpunt van de operaties. Op het moment dat dagbehandeling patiënten lopend binnenkomen krijgen ze een eigen locker aangewezen waarin hun dagelijkse kleding voor de operatie wordt opgeborgen. Via de kleedruimte komen ze in de verkoeverkamer waar een bed voor ze klaar staat. De patiënten die op de verpleegafdeling liggen komen in een bed op de verkoever. In de verkoeverkamer worden alle patiënten voorbereid op de operatie en na de operatie worden vitale functies bewaakt. Als deze stabiel blijven kunnen ze terug naar de afdeling.

9. OK

Route: Volg de pijlen naar de operatiekamers. Je wordt ontvangen door een operatieassistent en de medisch specialist.

ViaSana beschikt over drie moderne operatiekamers, die zijn uitgerust met standaard en specifieke apparatuur. Er wordt gewerkt volgens alle geldende richtlijnen zodat de veiligheid en kwaliteit voor de patiënt maximaal geborgd is. Ook de luchtzuivering voldoet aan alle nationale en internationale normen, zodat de kans op infecties zo klein mogelijk is. Wekelijks vinden er op het OK-complex ongeveer 70 operaties plaats. In 2022 verwachten wij ongeveer 3300 operaties uit te voeren.

MSB: Medisch Specialistisch Bedrijf

Kliniek ViaSana werkt samen met het MSB. Het MSB bestaat uit 8 orthopedisch chirurgen, 1 neurochirurg, 4 anesthesisten, 1 PA (Physician Assistant) en een directeur. 

10. CSA (Prijsvraagletter: V)

Route: Volg de pijlen naar sticker 10. In onderstaand filmpje laten de medewerkers zien hoe er gewerkt wordt. Vergeet niet de letter "V" voor de prijsvraag te noteren.

CSA staat voor Centrale Sterilisatie Afdeling. Deze afdeling bevindt zich onder de operatiekamers. Op deze afdeling worden de instrumenten gereinigd, gedesinfecteerd en gesteriliseerd zodat de orthopedische chirurgen deze tijdens een operatie kunnen gebruiken.

11. Poli orthopedie consulenten

Route: Volg de pijlen naar de spreekkamer van de orthopedie consulenten.

De orthopedieconsulenten van ViaSana zien patiënten die geopereerd zijn of geopereerd worden voor wondcontrole, reguliere controles en spoedcontroles. Ze werken als de verlengde arm van de artsen en draaien zelfstandig spreekuren. Tevens zijn ze telefonisch bereikbaar voor vragen.

12. Marketing

Route: Volg de pijlen naar de kantoortuin. Hier moet je de prijsvraagletter verdienen! De afdeling marketing heeft 8 stellingen opgehangen. Noteer de prijsvraagletter van de stelling die niet klopt?

Marketing in de zorg, dat klinkt altijd een beetje gek. Maar marketing draait uiteindelijk om het vervullen van behoeftes. De juiste informatie bij de juiste persoon krijgen. En als er één doelgroep is die behoefte heeft aan informatie, dan zijn het wel mensen met medische klachten. Want wat doe je als je pijn hebt? Dan ga je googlen. Er komt dan heel veel informatie tevoorschijn, maar is die informatie ook betrouwbaar? En wat kun je eigenlijk met die informatie? Als een van de grootste specialistische klinieken in Nederland hebben we ontzettend veel kennis in huis. Die kennis zetten we in voor goede, efficiënte informatievoorziening. Dat doen we via onze app MijnViaSana (maandelijks meer dan 3.000 logins), de website www.viasana.nl (maandelijks bijna 200.000 bezoekers) en natuurlijk onze social media kanalen.

Aan de website werken we continu, dat is echt een doorlopend proces. Waar klikken mensen op? Welke informatiebehoefte is er? Waar kunnen we informatieve video’s het beste plaatsen? Daar pakken we telkens op door. Ook hebben we zelftesten en oefenprogramma’s ontwikkeld; deze worden wel 100x per dag ingevuld. We gebruiken daarbij (anonieme) feedback van gebruikers. Zo proberen we optimaal in de informatiebehoefte te voorzien. Online marketing maakt het mogelijk om niet alleen onze patiënten, maar alle mensen met bewegings- en pijnklachten extra service te bieden.

Naast de app, website en socials zijn we ook verantwoordelijk voor het schrijven van persberichten, e-mailnieuwsbrieven, organisatie van evenementen zoals informatieavonden voor mensen met pijn, congressen voor fysiotherapeuten, alle brieven die naar patiënten gaan en de interne communicatie zoals intranet en het medewerkersmagazine.

13. K&V (Prijsvraagletter: W)

Route: Naast de marketingafdeling zit de afdeling Kwaliteit & Veiligheid. In onderstaand filmpje laten de medewerkers zien hoe er gewerkt wordt. Vergeet niet de letter "W" voor de prijsvraag te noteren.

Bij alles wat we doen in ViaSana streven we naar een zo hoog mogelijke kwaliteit. Er zijn wetten en regels waaraan we ons moeten houden zodat we onze patiënten veilige zorg kunnen leveren. Daarnaast kijken we kritisch naar waar we onszelf kunnen verbeteren. Kwaliteit en veiligheid is een afdeling die bestaat uit 5 medewerkers, maar het onderwerp is zeker niet afgebakend. Het komt terug in alle werkprocessen, op alle afdelingen. Samen met collega’s hebben we elk proces met bijbehorende risico’s in beeld, zijn er eisen waaraan we willen voldoen, meten we hoe we het doen (door registreren en analyseren) en stellen we verbeterpunten op zodat we acties kunnen uitvoeren. Onze kwaliteit wordt ook gemeten door externen. Jaarlijks zijn er meerdere audits (toetsingen) waarbij externe deskundigen ons controleren en beoordelen. Het is belangrijk om in beeld te hebben waar we moeten bijsturen of waarvan we kunnen concluderen dat het goed gaat. We zetten alles op alles om te kunnen garanderen dat onze patiënten bij ons in goede handen zijn. 

14. Penders voetzorg

Route: Je bent nog steeds in de kantoortuin. Hier is een orthopedisch schoentechnoloog aanwezig met een leuke verrassing voor de kleintjes.

Tijdens voet- en enkelspreekuren ben ik, orthopedische schoentechnoloog, aanwezig om conservatieve oplossingen te kunnen bieden aan mensen die geen operatie behoeven. Dit kan zijn door een goed schoenadvies, een teenorthese of een op maat gemaakte steunzool bij lichte aandoeningen. Bij zwaardere aandoeningen kan dit door aanpassingen aan de schoenen van de cliënt aan te brengen of door semi-orthopedische schoenen te leveren. Bij ernstige aandoeningen of pasvormproblematiek kunnen we een volledig op maat gemaakte schoen leveren.

15. DiaSana

Route: Volg de pijlen naar DiaSana. Je wordt ontvangen door radiodiagnostische laboranten en röntgenassistenten. Ze laten onder andere zien hoe sterk de magneet van de MRI scanner is.

Diagnostisch Centrum DiaSana is dé aanbieder van MRI onderzoeken in Nederland. Het centrum beschikt over twee big bore tunnel MRI scanners (big bore = grotere diameter tunnel dan reguliere MRI) en als eerste in Nederland en als derde ter wereld over een Philips Panorama 1T Open MRI. Patiënten met overgewicht en claustrofobie kunnen hierdoor ook onderzocht worden. 

Tevens kun je bij Diasana terecht voor het maken van röntgenfoto’s en CT onderzoeken. Per jaar worden er bij Diasana 9.000 MRI’s en 16.000 röntgenfoto’s gemaakt, een groot aantal van deze onderzoeken worden door de orthopeden en pijnspecialisten van ViaSana aangevraagd de overige onderzoeken worden door huisartsen en specialisten van elders aangevraagd. Er werken bij DiaSana 20 medewerkers o.a. Radiodiagnostisch laboranten MRI en CT, röntgenassistenten, medische secretaresses, radiologen en een manager.

16. Dagbehandeling

Route: Heb je alles gezien bij DiaSana? Volg de pijlen langs de lift, terug de lange gang in, naar de nieuwe dagbehandeling van ViaSana.

Op de dagbehandeling worden de geopereerde patiënten opgenomen die dezelfde dag nog met ontslag kunnen. Deze patiënten hebben op de dagbehandeling de gelegenheid om even te herstellen na de operatie, wat te eten en als alles goed gaat, mogen ze na een paar uur met ontslag. De afdeling bestaat uit twee grote patiëntenkamers met elk vijf bedden.

17. Frontoffice (Prijsvraagletter: E)

Route: Volg de pijlen naar het trappengat. Vergeet niet de letter "E" voor de prijsvraag te noteren.

Bij de frontoffice komen dagelijks zo'n 300 telefoontjes binnen. Van het maken van een afspraak tot vragen over de revalidatie. De frontofficemedewerkers ontvangen ook de patiënten bij de verschillende recepties in ViaSana.

18. Verpleging

Route: Volg de pijlen en neem de trap omhoog. Eenmaal boven kom je op de verpleegafdeling. Hier liggen patiënten, gelieve geen lawaai te maken. Kun je de trap niet op? Neem de lift naar de verpleegafdeling bij Receptie Oost. Je wordt ontvangen door een verpleegkundige en de afdelingssecretaresse.

Als een operatie één of meerdere overnachtingen vereist, kan er overnacht worden in één van de comfortabele een- of tweepersoonskamers waarover ViaSana beschikt. De afdeling heeft 28 bedden. Deze kamers zijn sfeervol ingericht en van alle gemakken voorzien. Het gebruik van deze voorzieningen is gratis. Patiënten kunnen rekenen op een uitstekende verzorging die gericht is op het herstel van patiënten. De verpleegafdeling kan 7 dagen in de week, 24 uur per dag open zijn en zorg leveren. Het team bestaat uit verpleegkundigen, afdelingsassistenten en afdelingssecretaresses. 

19. FysioSupport

Route: Heb je de puzzel gelegd en een familiefoto gemaakt? Volg de pijlen naar de laatste afdeling. De fysiotherapeuten ontvangen je.

De fysiotherapeuten van FysioSupport werken zowel op verpleegafdeling, op de poli als in de praktijk. Op de verpleegafdeling halen zij de patiënten uit bed na een operatie; leren ze hen met krukken lopen en leren ze hen traplopen. Op de poli kijken ze, vaak samen met de medisch specialist, naar een patiënt en geven zij advies wanneer een operatie niet raadzaam is. Daarnaast worden bij FysioSupport ook patiënten uit de omgeving behandeld. Dit kan zijn na een operatie, maar zeker ook zonder operatie kan men met allerlei lichamelijke klachten bij FysioSupport terecht.  

Als je hier vandaag over de afdeling loopt, zul je zien dat de oefenzaal nog vrij nieuw is. Hier kun je een leuke challenge uitproberen. De Top 3 van de dag krijgt na afloop een prijsje via zijn/ haar familielid.  Of wil je een keer je spierkracht rond je knie laten testen met de nieuwe innovatieve Biodex? Mocht je nieuwsgierig zijn naar je spier- versus vetpercentage, dan kan je dit bij ons laten meten.

20. Terug naar Zaal Europa, hier vind je de laatste letter.

Route: Neem bij FysioSupport de trappen of de lift naar de begane grond. Eenmaal beneden loop je bij Fitland naar buiten. Ga linksaf richting de grote parkeerplaats terug naar Zaal Europa. De laatste letter vind je op de geel blauwe bus die in Zaal Europa staat. Noteer de letter en stop het antwoord op de prijsvraag in de bus. Na afloop van de familiedag is digitaal inleveren niet mogelijk.

Welcome at ViaSana

Our website is regularly visited by people from abroad.
We are currently investigating what kind of visitors these are.
Please answer the question below: