terug
Hoe kunnen we u helpen?

Column Bas Rutten | Zijn protheses veilig?

dinsdag 20 november 2018

Column Bas Rutten | Zijn protheses veilig?

Elk jaar worden er in Nederland duizenden gewrichtsprotheses geplaatst, ook in ViaSana worden er meer dan 1.000 protheses per jaar geplaatst. Tussen de verschillende soorten protheses is er verschil in de resultaten. Daarom worden alle beschikbare orthopedische implantaten in Nederland volgens de zogenaamde ODEP classificatie beoordeeld. Daarnaast willen de Nederlandse orthopedisch chirurgen de kwaliteit van protheses volgen, beoordelen en verbeteren. Hiervoor is de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) opgericht. 

De ODEP rating minimaal 5A

Alle protheses die in ViaSana geplaatst worden hebben een ODEP classificatie die voldoet aan het advies van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV). De implantaten moeten ten minste een ODEP rating van 5A of hoger hebben. Het getal 5 wil zeggen dat 5 jaar na plaatsing van de prothese een grote groep patiënten een goed resultaat heeft. Als de prothese langer op de markt is en de resultaten goed blijven, wordt de ODEP rating hoger. De meeste protheses die in ViaSana geplaatst worden hebben een ODEP rating van 10A of hoger. De A na het getal geeft aan dat het bewijs voor goede resultaten sterk is en onderzocht bij een grote patiëntengroep. 

Nieuwe en innovatieve protheses?

Als protheses minimaal vijf jaar goede resultaten moeten hebben, hoe zit het dan met nieuwe en innovatieve protheses? Nieuwe protheses kunnen alleen geplaatst worden als de patiënt hier goed over geïnformeerd is en hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Daarnaast mag de prothese alleen in een door de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) goedgekeurd onderzoek plaatsvinden. Deze commissie beoordeeld of rechten, welzijn en veiligheid van patiënten zijn beschermd. Daarnaast moeten gegevens van deze protheses geregistreerd worden in de LROI. ViaSana innoveert op veel gebieden om de zorg beter te maken, toch worden in ViaSana geen nieuwe protheses geplaatst. ViaSana gebruikt alleen protheses die al jarenlang goede resultaten laten zien.

De LROI

Als patiënten in ViaSana of elders in Nederland een prothese krijgen, wordt dit in de LROI geregistreerd. Als patiënt zijnde hoeft u daar niks voor te doen, de betreffende zorginstelling regelt dit automatisch. Als u niet wilt dat de gegevens over uw behandeling in de LROI worden opgenomen, kunt u dat melden bij uw behandelaar. De LROI geeft orthopedisch chirurgen de mogelijkheid om gegevens van het eigen ziekenhuis te vergelijken met het landelijk gemiddelde (alle ziekenhuizen samen). Zo kunnen zij hun eigen handelen toetsen en verbeteren. Daarnaast kunnen protheses die een kortere levensduur hebben eerder gesignaleerd worden. De LROI is aangesloten op het wereldwijde netwerk van implantaatregisters. Zo dragen we bij aan internationale samenwerking om de kwaliteit van de protheses en de behandeling te verbeteren. 

Bas Rutten
Bas Rutten

Orthopedisch chirurg

Welcome at ViaSana

Our website is regularly visited by people from abroad.
We are currently investigating what kind of visitors these are.
Please answer the question below: