terug
Hoe kunnen we u helpen?

Complexe patiënten in het specialistenoverleg

vrijdag 19 juni 2020

Complexe patiënten in het specialistenoverleg

Er staat een röntgenfoto van een knie op een groot tv-scherm geprojecteerd. Het betreft een jonge patiënt van in de twintig. Een ontzettend slechte knie en het is twijfelachtig wat de oorzaak is. Eén van de specialisten heeft deze casus ingebracht bij het specialistenoverleg. Hij wil overleggen wat de beste behandelmethode is. De specialisten discussiëren en de medisch secretaresse notuleert.

Coördinatie

Als medisch secretaresse is Christine Jetten onder andere verantwoordelijk voor de verslaglegging van het specialistenoverleg: “Het overleg start om 7.30u ’s ochtends voordat de specialisten beginnen aan hun operaties of spreekuur. Op de dinsdag zijn het de kniespecialisten en woensdag de heup- en schouderspecialisten. Ook de andere specialisten hebben regelmatig onderling overleg, maar daar zit ik niet bij. Ze bespreken complicaties en patiënten waarbij ze twijfelen over de beste behandeling. Ik noteer de conclusies in het dossier van de patiënt en zorg dat ze indien nodig controleafspraken krijgen of verwijzingen naar andere zorginstellingen. Na een aantal dagen controleer ik of iedereen gedaan heeft wat is afgesproken en na een goede afhandeling vink ik dit af in het dossier.”

Leren van elkaar

Christine vindt het ontzettend leuk om bij deze overleggen te zitten: “Je ziet veel bijzondere casussen voorbij komen en omdat je alle meningen van de specialisten hoort leer je er ontzettend veel van. Ze zijn allen gespecialiseerd in hetzelfde vakgebied, maar toch leren ze nog van elkaar. Ze kunnen besluiten om de patiënt bijvoorbeeld samen te opereren vanwege de complexiteit. De ene specialist doet dan bijvoorbeeld een voorste kruisbandreconstructie en de ander een standsverandering van het been. Ze doen dan twee operaties in één sessie, de patiënt is beter geholpen en hoeft maar één keer te revalideren. Het komt trouwens ook voor dat specialisten ondanks de discussie van mening blijven verschillen. Dat ze het overleg zelf ook leuk en belangrijk vinden blijkt ook wel uit de opkomst, ze zijn er bijna altijd.”

Verschillende onderwerpen

Bij het heupoverleg werden gisteren de röntgenfoto’s besproken van de prothesepatiënten die vorige week geopereerd zijn. Christine: “Ze kunnen dan van elkaar zien of de prothese er goed in zit en eventuele complicaties bespreken of juist uitsluiten. Bij schouderpatiënten zijn de discussies meer diagnostisch van aard. Soms twijfelt de specialist of hij een operatie zal adviseren of dat juist een afwachtend beleid of fysiotherapie het beste is. Ook werden de eerste schouderoperaties besproken waarbij de nieuwe SCR techniek is uitgevoerd. Het is mooi om te zien hoe trots de specialisten dan zijn. Bij het knieoverleg worden veel patiënten besproken die te jong zijn voor een nieuwe knie. Als patiënten bijvoorbeeld een X-stand van de benen hebben, kan het zijn dat slechts één kant van de knie is versleten. Ze kunnen dan in aanmerking komen voor een standsverandering. Daarmee kan een knieprothese een aantal jaar worden uitgesteld en soms zelfs helemaal niet meer nodig zijn.”

Patiënt

De patiënt uit de inleiding werd vanochtend besproken: “Het gebeurt niet vaak dat ze een jonge patiënt zien waarbij de knie zo aan gort is. Het is dan de vraag wat de oorzaak is geweest en wat de beste behandeling is. De patiënt is een motorcrosser. De ene specialist zocht de oorzaak bij een trauma, bijvoorbeeld bij de vele hoge sprongen die motorcrossers maken. Na enige discussie dacht een van de specialisten aan het bochtenwerk dat die jongens maken. Ze zetten dan in de bocht een voet op de grond en dat zorgt bij die snelheden natuurlijk voor veel druk in de knie. Ze waren het eens, dat zou het wel eens kunnen zijn. Aan de hand van het overleg werd de patiënt geadviseerd te stoppen met zijn sport. Daarnaast werd een operatie geadviseerd om de klachten weg te nemen. Het is bijzonder om te zien hoe de specialisten zo bij allerlei verschillende patiënten tot de beste oplossing komen. Mooi dat ik daar ook op mijn manier een bijdrage aan kan leveren.”

Mike Gabriël
Mike Gabriël

Marketing manager

Welcome at ViaSana

Our website is regularly visited by people from abroad.
We are currently investigating what kind of visitors these are.
Please answer the question below: